Garanci
            EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk është  plotësisht e vetëdijshëme për detyrimet financiare që rrjedhin nga kreditë e zakonshme 10-vjeçare për klientët e saj,
           Ajo ka zgjedhur një gamë të madhe të  produkteve të kualitetit të larte të pajisjeve dhe materialeve të ndërtimit dhe shërbimeve për të gjithë klientët e saj, kundrjet  garancisë më të lartë të 10 viteve në makineri e paisje  operativ (panelet-inverters- bazat-gjurmuesit).