Lloji i projektit:
P/V Project
fuqia:
100 KWp
investitor:
A. GEORGIADIS & CO
Sipërfaqja:
Koufalia
Data e fillimit:
07/10/2012
P / V panel:
Modules Yingli 240P-29B 240 Wp
inverter:
SMA SMC 11,000 TL & SB 2000 HF-30
Baza Support:
Fixed bases Κ2
Prodhimi total:
82825 KWh
Fitimi total:
37271.25 €
CO2 Total reduktim:
57977.5 kg