Kompani Fotovoltaike
             Kompania   “ ECOENERGIA AL. shpk Tiranë Albania  është Kompani e Re në Tregun Shqiptar të prodhimt të energjisë së rinovueshme.
            Ajo është krijuar me mbështetjen dhe ne partneritet të plotë më kompaninë Greke EcoEnergia gr, Me preisedent z. Jani …. i cili përfaqëson 75 % te aksioneve te kompanisë “ ECOENERGIA AL. shpk,  e themeluar dhe me pervojë  nga viti 2006, është një nga kompanitë kryesore në sektorin e energjisë dhe një nga kompanitë e para, e cila  ka prioritet dhe vendosmëri në cilësinë e produktit si bazë e sigurisë dhe marrëdhënieve reciproke ndërmjet partnerëve, ne kemi përgjegjësi te  lartë në  projektimin, ndërtimin dhe punën e impianteve fotovoltaike, kemi rezultatin e 20 vjetëve përvojë në punimet elektromekanike, dhe veçanërisht ekspertizën e saj zhvilluar në menaxhimin e përgjithshëm të projekteve të investimeve në fushën e photovoltaics.
EcoEnergia gr, ka një staf të madh dhe me përvojë, të përbërë nga Inxhinierët elektrike, Inxhinierë Mekanike, Inxhinierë Civile, Inxhinierë mjedisi, Inxhinierë ëorksites, të arsimuar, dhe  me përvojë, te aftësuar në institucionet e arsimit të lartë.
Sot, ajo ka tejkaluar 100 objekte, central elektrike  te mëdha dhe të vogla fotovoltaike në të gjithë Greqinë,…. ajo ka ofruar zgjidhje të specializuara të prodhimit, me qëllim maksimizimin e të gjitha burimeve njerëzore dhe teknologjike, pra gjithëshka ne kthimin e investimeve në dobi për klientët e saj.
    Ajo do të përcjellë te klienti garancinë dhe transparencen në punën e saj, planin e biznesit si dhe ndjekjen e vazhdueshme të veprimtarisë së centraleve elektrikë fofovoltaik  për mirëfunksionimin dhe përdorimin eficent ne funksion të rritjes së të ardhurave të shoqerise.