02/18/2015
Ecoenergia AL shpk
JANI TITAKIS DREJTOR I PËRGJITHSHËM I KOMPANISË
FETAH PAJA DREJTOR EKZEKUTIV  I KOMPANISË
RAKO  PAJA  DREJTOR I SHËRBIMEVE KOMPANISË