Βιομηχανική ψύξη
Στην Ελλάδα στον τομέα αυτό ασχολείται η άλλη εταιρεία του ομίλου, η AICO A.E.
Πατήστε εδώ για να δείτε τα έργα μας.