Εγγύηση
Η EcoEnergia έχοντας πλήρη επίγνωση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα 10ετή συνήθως δάνεια των πελατών της, επέλεξε μια σειρά ποιοτικών προϊόντων εξοπλισμού και υλικών κατασκευής και παρέχει σε όλους τους πελάτες της την ανώτερη εγγύηση 10 ετών καλής λειτουργίας στο μηχανολογικό εξοπλισμό (panels-inverters-βάσεις-trackers).