Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ
Τοποθεσία:
Πουλακίδα του νομού Αργολίδος
Έναρξη λειτουργίας:
16/01/2010
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol P5-96 215 Wp (Πολυκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
SMA 9000 TL
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις SCHLLETER
Συνολική παραγωγή:
467207 KWh
Συνολική απόδοση:
210243.15 €
Συνολική μείωση CO2:
327044.9 kg