Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοποθεσία:
Φάρσαλλα του Νομού Λαρίσης
Έναρξη λειτουργίας:
21/08/2012
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO PLUS - 240 Wp
Μετατροπέας:
AURORA TRIO 20.0 & 27.6-TL-OUTD-S2
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις ALPHA SOLAR
Συνολική παραγωγή:
57730 KWh
Συνολική απόδοση:
25978.5 €
Συνολική μείωση CO2:
40411 kg