Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
INTERFORM A.E.
Τοποθεσία:
Σίνδος Θεσσαλονίκης
Έναρξη λειτουργίας:
27/01/2013
Φ/Β στοιχείο:
Modules ET 240 Wp
Μετατροπέας:
AURORA TRIO 20.0 & 27.6-TL-OUTD-S2X
Βάση στήριξης:
Βάσεις οροφής ALPHA SOLAR
Συνολική παραγωγή:
944 KWh
Συνολική απόδοση:
424.8 €
Συνολική μείωση CO2:
660.8 kg