Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τοποθεσία:
Αγρόκτημα Ν. Αμισσός του νομού Ξάνθης
Έναρξη λειτουργίας:
18/03/2010
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol P6-66 255 Wp (Πολυκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 12.5-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις TERRAFIX
Συνολική παραγωγή:
427367 KWh
Συνολική απόδοση:
192315.15 €
Συνολική μείωση CO2:
299156.9 kg