Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
20 KWp
Επενδυτής:
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Σ.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Ε. ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ
Τοποθεσία:
Δ. Καλλινδοίων του νομού Θεσσαλονίκης
Έναρξη λειτουργίας:
14/01/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO - 190 Wp
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
ATLAS T-150 solar tracker
Συνολική παραγωγή:
82936 KWh
Συνολική απόδοση:
37321.2 €
Συνολική μείωση CO2:
58055.2 kg