Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
80 KWp
Επενδυτής:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Τοποθεσία:
Μπόντα, Σητείας, Νομού Λασιθίου
Έναρξη λειτουργίας:
14/03/2010
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol Μ5-96 230 Wp (Μονοκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
SMA SMC 9.000 TL
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις KRINNER
Συνολική παραγωγή:
386583 KWh
Συνολική απόδοση:
173962.35 €
Συνολική μείωση CO2:
270608.1 kg