Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
80 KWp
Επενδυτής:
Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τοποθεσία:
Σαΐτες, Σητείας του Νομού Λασιθίου
Έναρξη λειτουργίας:
16/08/2010
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol P6-66 250 Wp (Πολυκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις TERRAFIX
Συνολική παραγωγή:
328252 KWh
Συνολική απόδοση:
147713.4 €
Συνολική μείωση CO2:
229776.4 kg