Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
20 KWp
Επενδυτής:
ΑΦΟΙ Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ Ο.Ε.
Τοποθεσία:
Ποταμια,Τσαριτσάνης του Δήμου Ελλασόνας,Ν. Λάρισας
Έναρξη λειτουργίας:
15/10/2010
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol P6-66 255 Wp (Πολυκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
ATLAS T-50 solar tracker
Συνολική παραγωγή:
85564 KWh
Συνολική απόδοση:
38503.8 €
Συνολική μείωση CO2:
59894.8 kg