Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
150 KWp
Επενδυτής:
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. _ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ
Τοποθεσία:
Μεγάλο Δένδρο του Νομού Έβρου
Έναρξη λειτουργίας:
13/05/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO - 190 Wp
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 12.5-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις SOLARCUBE
Συνολική παραγωγή:
399173 KWh
Συνολική απόδοση:
179627.85 €
Συνολική μείωση CO2:
279421.1 kg