Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
150 KWp
Επενδυτής:
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τοποθεσία:
Τουρκολέκα του Νομού Αρκαδίας
Έναρξη λειτουργίας:
27/01/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Sunset PX-180
Μετατροπέας:
Sunset Sungrid 8.000
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις KRINNER
Συνολική παραγωγή:
486940 KWh
Συνολική απόδοση:
219123 €
Συνολική μείωση CO2:
340858 kg