Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Σ.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Ε. ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ
Τοποθεσία:
Δ. Καλλινδοίων του νομού Θεσσαλονίκης
Έναρξη λειτουργίας:
02/02/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO - 190 Wp
Μετατροπέας:
SMA SMC 11.000 TL
Βάση στήριξης:
ATLAS T-50 solar tracker
Συνολική παραγωγή:
361255 KWh
Συνολική απόδοση:
162564.75 €
Συνολική μείωση CO2:
252878.5 kg