Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
80 KWp
Επενδυτής:
Φ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Τοποθεσία:
Πλακούρες Γόρτυνας του Ν.Ηρακλείου
Έναρξη λειτουργίας:
15/06/2011
Φ/Β στοιχείο:
Solfocus SF - 1100P CPV panels
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
Solfocus SF - 1100T solar trackers
Συνολική παραγωγή:
317157 KWh
Συνολική απόδοση:
142720.65 €
Συνολική μείωση CO2:
222009.9 kg