Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
20 KWp
Επενδυτής:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Τοποθεσία:
Δ.Δ. Πετρανών Δήμου Κοζάνης
Έναρξη λειτουργίας:
05/10/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol P6-66 255 Wp (Πολυκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
ATLAS T-150 solar tracker
Συνολική παραγωγή:
41373 KWh
Συνολική απόδοση:
18617.85 €
Συνολική μείωση CO2:
28961.1 kg