Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοποθεσία:
Κατής Κατερίνης Νομού Πιερίας
Έναρξη λειτουργίας:
08/12/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO PLUS - 195 Wp
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
DEGER 9.000 NT solar tracker
Συνολική παραγωγή:
212212 KWh
Συνολική απόδοση:
95495.4 €
Συνολική μείωση CO2:
148548.4 kg