Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
HILLSIDE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
Τοποθεσία:
Δ. Ευρώτα, Ν. Λακωνίας
Έναρξη λειτουργίας:
06/07/2011
Φ/Β στοιχείο:
Modules Scheuten Solar Technology GmbH Multisol P6-60 230Wp (Πολυκρυσταλλικά)
Μετατροπέας:
Aurora Power-one PVI 10.0-OUTD-FS
Βάση στήριξης:
ATLAS T-150 solar tracker
Συνολική παραγωγή:
295171 KWh
Συνολική απόδοση:
132826.95 €
Συνολική μείωση CO2:
206619.7 kg