Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
20 KWp
Επενδυτής:
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Τοποθεσία:
Βρυσάκι Αλεξάνδειας Ν.Ημαθίας
Έναρξη λειτουργίας:
05/03/2012
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO PLUS - 195 Wp
Μετατροπέας:
AURORA TRIO 20.0-TL-OUTD-S2X
Βάση στήριξης:
ATLAS T-150 solar tracker
Συνολική παραγωγή:
35708 KWh
Συνολική απόδοση:
16068.6 €
Συνολική μείωση CO2:
24995.6 kg