Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοποθεσία:
Τρίλοφος Θεσσαλονίκης
Έναρξη λειτουργίας:
05/03/2012
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO PLUS - 195 Wp
Μετατροπέας:
AURORA TRIO 20.0 & 27.6-TL-OUTD-S2X
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις ALPHA SOLAR
Συνολική παραγωγή:
143015 KWh
Συνολική απόδοση:
64356.75 €
Συνολική μείωση CO2:
100110.5 kg