Τύπος έργου:
Φ/Β Πάρκο
Ισχύς:
100 KWp
Επενδυτής:
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Τοποθεσία:
Περδίκκας Πτολεμαίδας
Έναρξη λειτουργίας:
17/05/2012
Φ/Β στοιχείο:
Modules Bioenergy BIO PLUS - 195 Wp
Μετατροπέας:
AURORA TRIO 20.0 & 27.6-TL-OUTD-S2X
Βάση στήριξης:
Σταθερές βάσεις ALPHA SOLAR
Συνολική παραγωγή:
109330 KWh
Συνολική απόδοση:
49198.5 €
Συνολική μείωση CO2:
76531 kg