Κατασκευές Φ/Β Πάρκων
Η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο σε μια ενεργειακή επένδυση, για το λόγο ότι από την ποιότητα κατασκευής εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι υψηλές τιμές απόδοσης και η καλή λειτουργία επί 20 χρόνια.

Αναμφισβήτητα, η ποιότητα του εξοπλισμού παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, στην καλή λειτουργία και στην απόδοση ενός σταθμού. Όμως, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην αγορά των φωτοβολταϊκών που επιδεικνύουν αφενός καλή ποιότητα εξοπλισμού και αφετέρου μέτρια αποτελέσματα απόδοσης.

Είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο και πρακτικά αποδεδειγμένο ότι μια αξιόπιστη μελέτη εφαρμογής, η οποία εμπεριέχει την ανάλογη ποιότητα υλικών κατασκευής συνοδευόμενη από μια αυστηρή επίβλεψη κατά την υλοποίηση, παίζει το σημαντικότερο ρόλο στο αποτέλεσμα των αποδόσεων και της απρόσκοπτης 20ετούς λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού σταθμού.

Σε αυτόν ακριβώς τον τομέα της μελέτης και της κατασκευής, η EcoEnergia υπερέχει μέσα στον κατασκευαστικό χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων. Μέσα από την 20ετή εμπειρία που διαθέτουν οι μέτοχοι και τα στελέχη της στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, μέσα από τις πολλές μελέτες εφαρμογής που έχει εκπονήσει και τα εκατοντάδες ηλεκτρομηχανολογικά έργα που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα, μπορεί να παρέχει τη σιγουριά της υψηλής ποιοτικής κατασκευής χωρίς συμβιβασμούς, κάτι που το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα απόδοσης και καλής λειτουργίας των μέχρι σήμερα έργων της.