10/07/2016
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΒ ΠΑΡΚΟ ECOENERGIA ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Ecoenergia εδραιώνεται στην χώρα της Αλβανίας κατασκευάζοντας νέο κτίριο γραφείων και τμήματος μελετών-κατασκευών καθώς και το πρώτο για την περιοχή της Αλβανίας, φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 50 KW πλησίον των γραφείων της.-