18/07/2018
Ολοκήρωση Εργου 320 KW σε βιομηχανική στέγη
Η Ecoenergia ολοκληρωσε την κατασκευή εργου 320 KW για αυτοπαραγωγή σε βιομηχανική στέγη.