Προμηθευτές
Έχοντας μια πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η EcoEnergia έχει ξεχωρίσει από το χώρο αυτό μια σειρά από προμηθεύτριες εταιρείες υλικών και μηχανημάτων με τις οποίες συνεργάζεται, έχοντας σήμερα σωστή και άμεση ανταπόκριση την οποία μεταβιβάζει αντίστοιχα στους τελικούς πελάτες - επενδυτές της.

Με βασικό κριτήριο την καλή σχέση ποιότητας, εγγύησης και τιμής, η EcoEnergia επιλέγει και συνεργάζεται με τους κορυφαίους κατασκευαστές σε όλα τα προϊόντα που απαρτίζουν μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, εισάγοντας απευθείας από τις χώρες του εξωτερικού όπως η Γερμανία, Αμερική, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Κίνα κ.α.

Τα στελέχη της EcoEnergia βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση νέων τεχνολογιών και καλύτερων υλικών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς των φωτοβολταϊκών και δηλώνοντας το παρόν σε κλαδικές εκθέσεις όπου λαμβάνουν μέρος οι μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες εταιρείες παραγωγής φωτοβολταικών προϊόντων.