Τεχνική Υποστήριξη
Η αξιοπιστία και υπευθυνότητα μιας εταιρίας μελετών και κατασκευών φωτοβολταϊκών έργων δεν αναφέρεται μόνο στη σωστή μελέτη και ποιοτική κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, αλλά και στη συνεχή και ασταμάτητη λειτουργία του. Για το λόγο ότι η απώλεια παραγωγής μια ημέρας ή κάποιων ωρών σε περίπτωση βλάβης δεν αναπληρώνεται, αλλά χάνεται οριστικά, η EcoEnergia έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα που αποτελεί η άμεση και γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, ανεξάρτητα σε ποιο μέρος της Ελλάδας λειτουργεί.

Για το λόγο αυτό, η EcoEnergia οργάνωσε δίκτυο τεχνικά εκπαιδευμένων συνεργατών για άμεση επέμβαση και υποστήριξη, χωρίς απώλεια παραγωγής και κατ’ επέκταση χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ένας πελάτης που έχει υπογράψει συμβόλαιο συντήρησης, γνωρίζει ότι εκτός από την καλή λειτουργία του σταθμού εξαιτίας της εξάμηνης συντήρησης του, έχει και άμεση αντιμετώπιση βλαβών, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν λειτουργεί ο σταθμός παραγωγής του.