Υπηρεσίες
Η EcoEnergia από την ίδρυσή της διαθέτει πλήρως εκπαιδευμένα τμήματα πιστοποιημένων υπηρεσιών και αναλαμβάνει έναν υποψήφιο επενδυτή από την πρώτη φάση της απλής ενημέρωσης γύρω από την ενέργεια, μέχρι και την τελική ολοκλήρωση της επένδυσης κατασκευάζοντας και συνδέοντας το σταθμό με το δίκτυο της ΔΕΗ. Έτσι, σε έναν υποψήφιο επενδυτή, ξεκινώντας μια συνεργασία με την EcoEnergia, παρέχονται όλες οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Πλήρη ενημέρωση για το κόστος μιας επένδυσης, για τις αποδόσεις που θα έχει, για τις ιδιαιτερότητες των αποδόσεων από περιοχή σε περιοχή, για τις γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούνται, καθώς και για το χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης.
  • Εκπόνηση όλων των οικονομικών και τεχνικών μελετών που θα χρειαστούν, καθώς και διεκπεραίωση της διακίνησης που θα απαιτηθεί στις διάφορες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας παραγωγής.
  • Αναλυτική γραπτή τεχνική και οικονομική προσφορά με πλήρη τεκμηρίωση της επιλογής του εξοπλισμού και των υλικών κατασκευής, καθώς και του κόστους κατασκευής και συντήρησης.
  • Λεπτομερή μελέτη εφαρμογής με τα υψηλότερα standards ποιότητας εργασίας και υλικών κατασκευής, αποτέλεσμα της 20ετούς εμπειρίας σε μελέτες και κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών έργων
  • Κατάρτιση σύμβασης με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου με γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και απόδοσης, ώστε να υπάρχει πλήρη κατοχύρωση του πελάτη.
  • Οικονομική διευκόλυνση στην έναρξη του έργου ή στο χρόνο αποπληρωμής μετά την κατασκευή αν απαιτηθεί.
  • Αυστηρή επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής από εκπαιδευμένους εργοδηγούς για ποιοτική κατασκευή και απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
  • Άρτια εκπαιδευμένο και τοπικά οργανωμένο τεχνικό τμήμα για άμεση επέμβαση και γρήγορη επίλυση τεχνικών θεμάτων, που έχουν οργανωθεί και λειτουργούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία και Τουρκία.
  • Οργανωμένες αποθήκες με ανταλλακτικά και stock υλικών από όλα τα μηχανήματα που έχει εγκαταστήσει στα πάρκα των πελατών της.
Η ECOENERGIA είναι τα τελευταία 6 χρόνια επίσημος συνεργάτης της εταιρείας ABB όσον αφορά τα φωτοβολταικά inverters της εταιρείας παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της ΑΒΒ σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.