Υποκαταστήματα
Η EcoEnergia έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πελατολόγιο που έχει δημιουργήσει και προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί των πελατών της, προέβη στα παρακάτω:

  • Οργάνωσε κεντρικές αποθήκες με stock μηχανημάτων και προϊόντων που έχει τοποθετήσει στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των πελατών της, για άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί.
  • Ίδρυσε θυγατρικές εταιρείες  σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία και Τουρκία με άρτια καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό, για έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των πελατών και των υποψήφιων επενδυτών. Αυτή η ενέργεια της EcoEnergia έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της χωρίς καθυστέρηση και περιττά έξοδα σε όλους τους τομείς, δηλαδή από την έκδοση μιας άδειας παραγωγής και μιας μελέτης μέχρι της τελικής παράδοσης του έργου. Ακόμη, η EcoEnergia γνωρίζει ότι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού σταθμού για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και για την έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση βλάβης, απαιτείται εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό τοπικά εγκατεστημένο για την κάλυψη των πελατών της κάθε περιοχής.